ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji tüketimimizin %82 ’si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?

  • Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;
  • Doğal kaynaklar hızla tükeniyor.
  • Çevre kirleniyor.

Dış Mekan Gölgeleme Sisteminin Enerji Verimliliğinde Önemi...

Dış cephe gölgeleme sistemleri, yazın pencerelerden ışıkla beraber yapıların içine giren ısının azaltması ve bir evi serin tutmasında etkili bir yoldur. Bunlar, yapıların içerisinde gerçekleştirilen pencere kaplamalarıyla (iç perdelerle) karşılaştırıldığında ısı yalıtımını çok daha iyi sağlarlar. Dış cephe gölgelemesi ısı yalıtımında %70-85 enerji verimliliği sağlar, iç kaplamalar ısı kazanımlarını sadece %15 oranında azaltabilmektedir. Gölgeleme sistemleri, pencerenin dışında havalandırmaya olanak vermelidirler.